Χωρίς βιώσιμο πλάνο


27 Feb 2014, 2:33 p.m. kifinescom

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την Ιστορική και Καθοριστική υπό τις περιστάσεις Εκλογική Συνέλευση του αγαπημένου μας Σωματείου. Έχοντας διαβάσει τις προτάσεις και των δύο συνδυασμών, δυστυχώς, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ενώπιον των μελών κάθε άλλο παρά παρατίθεται μια ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη, βιώσιμη πρόταση για έξοδο από το οικονομικό χάος στο οποίο έχει συρθεί το Σωματείο μας.

Από την μια έχουμε την πρόταση των πρώην προέδρων, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην δυνατότητα του Ομονοιάτη να συμβάλει από το υστέρημα του είτε μέσω της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας είτε μέσω εισφορών ή ακόμα και συμμετοχής σε συναυλίες ή και άλλες εκδηλώσεις, γνωρίζοντας τις τραγικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα και που αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω με την υλοποίηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων της Τρόικας, κάτι που συνεπάγεται με μαθηματική ακρίβεια ακόμη βαθύτερη ύφεση.

Η αναφορά σε εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί επιλογή, καθώς μεγάλο μέρος από τα έσοδα της περιόδου 2015-2016 και συγκεκριμένα ποσό €1.5 εκατ. έχει ήδη εισπραχθεί προκαταβολικά, ενώ η αναφορά του συνδυασμού των πρώην προέδρων σε ‘εκμετάλλευση της ακίνητης ιδιοκτησίας του Σωματείου’- ΟΧΙ των ‘Χαλεπιανών’- επίσης κρίνεται ανεδαφική, καθώς η ακίνητη αυτή περιουσία είναι υποθηκευμένη, ενώ το χρέος που εξασφαλίζεται με υποθήκες επί της περιουσίας αυτής ΔΕΝ αποπληρώνεται, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος εκποίησης της σε τιμές ασφαλώς χαμηλότερες από αυτές των τελευταίων εκτιμήσεων και χωρίς να συνυπολογίζονται οι όποιες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να πληρωθούν με τυχόν πώληση τους. (H φορολογική αυτή υποχρέωση είναι δεδομένη και θα εισπραχθεί από το κράτος πριν τη μεταβίβαση τους, καθώς τα ακίνητα αυτά αγοράστηκαν προ δεκαετιών σε πολύ χαμηλές τιμές και θα υπάρξει κέρδος με την πώληση τους, ανεξάρτητα αν το Σωματείο ή ο όποιος ιδιοκτήτης, οφείλει συνολικά ποσά σε τρίτους, δηλ. τις Τράπεζες, πέραν της αξίας των ακινήτων).

Τα έσοδα από τις διάφορες ενέργειες του Τμήματος Μάρκετινγκ, σαφώς καλοδεχούμενα, δεν αποτελούν τουλάχιστον μέχρι σήμερα τέτοια που να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην όλη προσπάθεια.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, παρά τις διακηρύξεις περί διαφάνειας και οικονομικής εξυγίανσης, ο Ομονοιάτης, 3 σχεδόν χρόνια μετά την οικονομική κατάρρευση, δεν γνωρίζει επακριβώς το ύψος του χρέους του Σωματείου αλλά και το πότε αυτές οι οφειλές καθίστανται πληρωτέες. Για να γίνω πιο κατανοητός, ένα χρέος π.χ. ποσού €5 εκατ. που ενδεχομένως να πρέπει να αποπληρωθεί μέσα σε 5 χρόνια, δηλ. χωρίς να υπολογίζουμε οποιουσδήποτε τόκους, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει €1 εκατ. στον πιστωτή (π.χ. Τράπεζα) ανά έτος. Δηλαδή, αν το χρέος της Ομόνοιας, το οποίο ο κ. Μυλωνάς με διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις του καθόριζε ότι είναι πέριξ των €14 εκατ. (χωρίς ποτέ να διευκρινίζει πως το χρέος προς τον πρώην πρόεδρο κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου, το οποίο ανήρχετο σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου που είδαν το φως της δημοσιότητας, στα €15 εκατ. περίπου, έχει ‘διαγραφεί’ και πως) είναι πληρωτέο π.χ. το 2015, τότε το πρόβλημα σαφώς και καθίσταται ανυπέρβλητο. Και τούτο γιατί οι πιστωτές απλά θα κλείσουν τον ‘διακόπτη’.

Θεωρώ ότι το πρώτο μέλημα του συνδυασμού των πρώην προέδρων, θα έπρεπε να ήταν η δημοσιοποίηση της ανάλυσης του χρέους (ποσό, ημερομηνία αποπληρωμής της οφειλής, μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις κ.λ.π.) με στόχο να γνωρίζει ο Ομονοιάτης κατά πόσο τα λεφτά που καλείται να δώσει από το υστέρημα του, όντως θα επιλύσουν το πρόβλημα ή όχι. Άλλωστε πέρυσι, δόθηκε ποσό γύρω στα €1.5 εκατ. το οποίο όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα δεν διαφοροποίησε την ουσία. Αποτέλεσε απλά μια ένεση στον ασθενή, ο οποίος πάσχει από σοβαρής μορφής ασθένεια. Δηλαδή, μετέθεσε για λίγο χρόνο το πρόβλημα το οποίο επανέρχεται σήμερα σε χειρότερη μορφή.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, από οικονομικής άποψης και μόνο, στην περίπτωση που Σωματείο ή Εταιρεία, το οποίο αντιμετώπιζε τα ίδια οικονομικά προβλήματα με την Ομόνοια, η οποία έχει αρνητική καθαρή θέση (το σύνολο των υποχρεώσεων της είναι σαφώς μεγαλύτερο από την αξία των περιουσιακών της στοιχείων, κάτι που απειλεί άμεσα την ύπαρξη της) παρουσίαζε στους πιστωτές της (τράπεζες, φορολογικές αρχές κ.λ.π.) το πλάνο των πρώην προέδρων, με στόχο να περιορίσει τις ανησυχίες τους και να εξασφαλίσει αυξημένης διάρκειας περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της, όσο Ομονοιάτης και αν είναι ο αναλυτής των στοιχείων και ο αποφασίζων, την πρόταση αυτή θα τη χαρακτήριζε ως αόριστη, γενική και μη βιώσιμη. Ο πιστωτής επιζητεί ξεκάθαρα, αναλυτικά στοιχεία εσόδων που θα αποδεικνύουν τη δυνατότητα τήρησης του όποιου πλάνου αποπληρωμής, αφού αφαιρεθούν φυσικά έσοδα μελλοντικών ετών που έχουν προ-εισπραχθεί. Την επίκληση του Ομονοιάτικου φρονήματος, της παθολογικής αγάπης που τρέφει ο κάθε ένας από εμάς για την Ιδέα της Ομόνοιας και ότι αυτό συνεπάγεται, ο πιστωτής ενδεχομένως να την κατανοήσει, αλλά για σκοπούς σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων του είναι υποχρεωμένος να το αγνοήσει.

Σε ότι αφορά την ‘εναλλακτική’ πρόταση, κυμαίνεται και αυτή στη λογική του ‘συναισθήματος’ – ‘ομονοιάτικου φρονήματος’ που έχω περιγράψει πιο πάνω αλλά διαχωρίζει την πρόταση της σε σχέση με την πρόταση των ‘πρώην προέδρων’ με σαφή τοποθέτηση σε ότι αφορά τις ‘Χαλεπιανές’.

Προσωπικά, υπό τις παρούσες περιστάσεις και από οικονομικής άποψης πάντοτε, και νοουμένου ότι το τεμάχιο γης δεν συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με την οφειλή προς τον κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου ή άλλως πως (βλ. τοποθέτηση Χριστόφορου Χριστοφή), θεωρώ ότι η όποια βάσιμη πιθανότητα επιβίωσης του Σωματείου μας, δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν ή θέτοντας το διαφορετικά, από μια πρόταση που θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την εκμετάλλευση των ‘Χαλεπιανών’ και όχι π.χ. η ‘μεταφορά’ τους στο όνομα του Σωματείου. Η ουσία σήμερα είναι η χρησιμοποίηση, ή η εκμετάλλευση των όποιων περιουσιακών στοιχείων διαθέτει το Σωματείο, με σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους. Έχουν παρέλθει οι εποχές που οι Τράπεζες, κατέχοντας υποθήκες επί ακινήτων έκαναν τα στραβά μάτια, ακόμα και αν η αξία των ακινήτων υπερκάλυπτε το ποσό του χρέους. Για το θέμα αυτό υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα που πληγώνουν. Υιοθετώ την επιχειρηματολογία που χαρακτηρίζει την πρόταση και η οποία παραπέμπει ουσιαστικά στο πιο πάνω συμπέρασμα. Επιπρόσθετα πιστεύω ότι ο κάθε Ομονοιάτης, και ιδιαίτερα ο επιφανής Ομονοιάτης, ο οποίος είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στην σωτηρία της Ομάδας, θέλει παράλληλα να διασφαλίσει τουλάχιστον ότι τα λεφτά του δεν θα πάνε χαμένα. Δεν προσδοκά κατ’ ανάγκη σε κέρδος, αλλά κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει κανείς, όσο Ομονοιάτης και αν είναι, που θα δώσει εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς να κατέχει έστω κάτι που να παραπέμπει σε κάποια μορφής επένδυση.

Έχουν ακουστεί / γραφτεί πολλά περί ‘φαγώματος’ των ‘Χαλεπιανών’ κ.λ.π. Είναι στο χέρι των μελών του Σωματείου να θέσουν τις εισηγήσεις τους με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης, με στόχο πάντοτε τη διασφάλιση των συμφερόντων του Σωματείου. Οι χαρακτηρισμοί και οι αφορισμοί χωρίς να εξηγούνται στον Ομονοιάτη οι λόγοι της απόρριψης της πρότασης σίγουρα δεν βοηθούν την Ομόνοια.

Ντίνος Κωσταράς

Υστερ.

(1) Σε Γενική Συνέλευση προ 3-ετίας τουλάχιστον είχα αναφέρει στον κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου ότι η Συνέλευση, που μέχρι εκείνη την ώρα ασχολείτο με τις σχέσεις του Συμβουλίου με την Θύρα 9, κατά την άποψη μου θα έπρεπε να επικεντρωνόταν γύρω από την επιβίωση του Σωματείου, αφού από τις οικονομικές καταστάσεις που μας είχαν δοθεί, προέκυπτε ότι η Ομόνοια είχε περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο που απειλούσε την ύπαρξη της. Έχουν παρέλθει 3 και πλέον χρόνια και δυστυχώς ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται ολοένα χωρίς να υπάρχει, όπως ανέφερα προηγουμένως, ένα ξεκάθαρα βιώσιμο πλάνο.

(2) Η ‘Ομόνοια’ και ότι πρεσβεύει δεν αποτελεί ‘κτήμα’ κανενός και ο καθένας, με γνώμονα το συμφέρον του Σωματείου, έχει το δικαίωμα της άποψης. Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και αποδεκτό από όλους.

 

Η άποψη σας μετράει

Στην κατηγορία Editorial δημοσιεύουμε τις δικές σας απόψεις. Στείλτε το μήνυμα σας μέσω email στο info@kifines.com