Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος


18 Jul 2013, 8:53 a.m. kifinescom

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του Συνεδρία ενέκρινε εισήγηση για αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2013-2014.

Σύμφωνα με την εισήγηση, μετά την ολοκλήρωση των 26 αγωνιστικών της Α’ φάσης του Πρωταθλήματος, οι δύο τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία, θα διαβαθμιστούν στο Β1 όμιλο της  Β’ Κατηγορίας

Οι δώδεκα εναπομείνασες ομάδες, θα συνεχίσουν στη Β’ φάση του Πρωταθλήματος, αγωνιζόμενες σε δύο ομίλους των έξι ομάδων. Οι δύο τελευταίες ομάδες του Β’ ομίλου θα διαβαθμιστούν στο  Β1 όμιλο της Β’ Κατηγορίας

Οι επιπλέον τέσσερεις αγωνιστικές που δημιουργούνται με την απόφαση αυτή,  θα οριστούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα, με στόχο να μην παραταθεί πέραν της μιας εβδομάδας η λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2013-2014.

Επίσης, εγκρίθηκε εισήγηση, όπως με το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2013-2014, ανέβουν  από το Β1 όμιλο της  Β ‘ Κατηγορίας στην  Α’ Κατηγορία δύο ομάδες αντί τέσσερεις, προκειμένου να προκύψει μείωση των ομάδων Α’ Κατηγορίας από 14 σε 12, με ανάλογες αλλαγές στον υποβιβασμό των υπολοίπων Κατηγοριών.

Για να υλοποιηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την άνοδο δύο μόνο ομάδων από το Β1 όμιλο της Β’ Κατηγορίας στην Α’ Κατηγορία, με συνεπακόλουθο τη μείωση των ομάδων της Α’ Κατηγορίας, πρέπει η Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ να εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για καταστατική τροποποίηση που θα αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ.

Το θέμα θα τεθεί ενώπιον της επόμενης Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί  στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013. Μέχρι τότε, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα έχει επαφές με την Επιτροπή των Σωματείων Β’, Γ’  Δ’ Κατηγορίας και τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, προκειμένου να τους επεξηγήσει τις προτεινόμενες αλλαγές και να ακούσεις τις απόψεις τους,  με στόχο  οι αλλαγές να υπερψηφιστούν στη Γενική Καταστατική Συνέλευση.

Follow Kifines