Φάκελος «Χαλεπιανές»


27 Feb 2014, 10:10 a.m. kifinescom

Επειδή (δικαιολογημένα) υπάρχουν αρκετές ασάφειες γύρω από την υπόθεση των Χαλεπιανών και επειδή έχω μάθει διά εμπειρίας το απλούστατο πράγμα, ότι δηλαδή όπου επικρατούν τέτοιες συνθήκες γύρω από ένα θέμα (το οποιοδήποτε θέμα φυσικά) συνήθως κάτι ύποπτο συμβαίνει, θα προσπαθήσω να παραθέσω τα όποια δεδομένα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και να διατυπώσω κάποια ερωτήματα, τα οποία προσωπικά κρίνω ως καίρια.

Πρώτο δεδομένο:

Είναι γνωστό πλέον ότι η επίμαχη γη, από νομικής πλευράς, δεν ανήκει στην Ομόνοια. Μετά από μία περίοδο παντελούς άγνοιας για το ιδιοκτησιακό της καθεστώς και μετά που ειπώθηκε σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, διά στόματος Δώρου Σεραφείμ (μετά από επίμονες ερωτήσεις μέλους του Σωματείου επί του θέματος) ότι: "Η γη εν γραμμένη πάνω μου και όταν πρέπει θα την περάσω στην Ομόνοια", πληροφορούμαστε αργότερα ότι η γη είναι ιδιοκτησίας ιδιωτικής εταιρείας (επ’ονόματι Lockwood Limited). Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το Σωματείο (βάσει των οικονομικών του καταστάσεων) δεν κατέχει καμία μετοχή στην προαναφερθείσα εταιρεία.

Δεύτερο δεδομένο:

Έγινε επίσης πρόσφατα γνωστό ότι το τεμάχιο στις Χαλεπιανές, από την ημερομηνία αγοράς του, ουδέποτε ανήκε στην Ομόνοια. Δηλαδή δεν έλαβε χώρα ποτέ κάποια μεταβίβαση του από την Ομόνοια προς την εταιρεία Lockwood Limited (γιατί σε διαφορετική περίπτωση κάτι τέτοιο θα αποτυπωνόταν στις οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου).

Ο λόγος για την παραπάνω μεταχείριση (ο οποίος γνωστοποιήθηκε πρόσφατα και επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή τοποθέτηση του Δώρου Σεραφείμ) ήταν για να προστατέψουν αυτό το περιουσιακό στοιχείο από τυχούσα μελλοντική οικονομική κακοδιαχείριση. Αβίαστα λοιπόν εξαγεται το συμπέρασμα ότι το Δ.Σ. με προεδρεύον τον Δώρο Σεραφείμ πιθανότατα να κατείχε και μαντικές ιδιότητες, αφού προέβλεψε την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας από τον Μιλτιάδη Νεοφύτου με τις γνωστές πλέον συνέπειες που αυτή είχε.

Φυσικά, επειδή ασφαλώς δεν ήθελαν να αποκαλύψουν στα μέλη του Σωματείου αυτές τους τις ιδιότητες, ο Δώρος Σεραφείμ ισχυριζόταν επί της προεδρίας του (πάλι σε Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου) ότι η γη έπρεπε να αγοραστεί από φαινομενικά ανεξάρτητη εταιρεία, γιατί σε περίπτωση που ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της (προφανώς αντι-Ομονοιάτικων καταβολών) γνώριζε ότι η γη προοριζόταν για χρήση από την Ομόνοια, τότε δεν θα προχωρούσε σε πώληση του εν λόγω τεμαχίου.

Τρίτο δεδομένο:

Παρόλα αυτά, η Ομάδα Εναλλακτικής Πρότασης δηλώνει ότι το τεμάχιο μπορεί να αξιοποιηθεί και εξέθεσε το πλάνο της για αξιοποίηση του. Τώρα, αν η πρόσβαση ή αν θέλετε το δικαίωμα εκπόνησης πλάνου αξιοποίησης των Χαλεπιανών δεν της παραχωρηθεί (παραπέμπω εδώ και στην προσπάθεια που κατέβαλε πριν λίγες εβομάδες ο Χριστάκης Τζιοβάνης προς αυτή την κατεύθυνση) από τους ιδιοκτήτες της γης (η οποία γη είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι προορίζεται για όφελος του Σωματείου και μόνο – τουλάχιστον έτσι μας παρουσιάζουν τα δεδομένα), αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω. Να προσθέσω επίσης πως τη θέση ότι οι Χαλεπιανές μπορούν κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν υποστηρίζει και ο Δώρος Σεραφείμ (παραπέμπω στην ηχογραφημένη μαγνητοσκόπηση της χθεσινής συνέντευξηςπου δημοσιεύθηκε τόσο στο Kifin.es όσο και στο Omonoianews, στο διάστημα μεταξύ 1:08:17 και 1:08:45).

Συνεπώς και εφοσόν η θέση ότι "Οι Χαλεπιανές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, ξεχάστε τις και να προχωρήσουμε παρακάτω” (η οποία τώρα τελευταία χρησιμοποιείται έντεχνα και στοχευμένα από διάφορες πηγές) πιθανότατα δεν ισχύει, οι προσωπικές μου απορίες τις οποίες θέτω για προβληματισμό είναι οι εξής:

1. Έχουν εκταμιευτεί τα οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από την Ομόνοια για την αγορά της γης και αν ναι, τότε ποιου ύψους; Μέχρι στιγμής, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει δοθεί κάποια πληροφορηση επί του θέματος.

2. Υπάρχει κάποια συμφωνία με νομική ισχύ (ή έστω κάποιο βάσιμο προσχέδιο, πέραν από τις προφορικές διαβεβαιώσεις) μεταξύ Lockwood Limited και Ομόνοιας, η οποία να προνοεί και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα του Σωματείου για μελλοντική αξιοποίηση των Χαλεπιανών, που όντως να δικαιολογεί την πεποίθηση ότι η γη μπορεί κάποτε να αξιοποιηθεί; Πάλι, μέχρι στιγμής και εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει δοθεί κάποια πληροφορηση επί του θέματος.

3. Για ποιους λόγους δεν προχώρησε η ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου της Ομόνοιας στις Χαλεπιανές; Η χθεσινή τοποθέτηση του Δώρου Σεραφείμ επί αυτού του ερωτήματος ήταν πως ενώ το πλάνο και το όραμα για το γήπεδο είχαν τροχιοδρομηθεί, η ανέγερση δεν προχώρησε για διάφορους λόγους (έτσι γενικά και αόριστα). Η επίσημη ενημέρωση που έλαβαν τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση επί προεδρίας Μιλτιάδη Νεοφύτου ήταν ότι το γηπεδικό δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί ο συντελεστής δόμησης στις Χαλεπιανές δεν επιτρέπει την ανέγερση του γηπέδου και των άλλων μονάδων (π.χ. εστιατόρια, ψυχαγωγικά κέντρα) που προέβλεπε η όλη μελέτη, κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο πρώην Πρόεδρος ήταν μάλιστα τόσο κατηγορηματικός αναφορικά με τα διάφορα πολεοδομικά κωλύματα που υπήρχαν για αυτό το ζήτημα (πέραν του συντελεστή δόμησης), που ανέφερε επί λέξει πως: “Ως τζιαι η Αρχιεπισκοπή έκαμεν μας πρόβλημα για να χτίσουμε το γήπεδο τζιαμέ”.

Τα παραπάνω ερωτήματα αντί να βρίσκουν απαντήσεις, δυστυχώς μοιραία γεννούν περαιτέρω ερωτήματα, των οποίων η απάντηση τους (όπως και των προηγουμένων) ίσως να αρχίσει να ξετυλίγει το "κουβάρι" των Χαλεπιανών:

1. Έγινε η οποιαδήποτε ενδελεχής τεχνική μελέτη εκ μέρους της Ομόνοιας για την αποκάλυψη τυχόν προβλημάτων που μπορεί να υπήρχαν στην ανέγερση του γηπέδου στις Χαλεπιανές πριν την αγορά του τεμαχίου, και αν ναι, τότε ποια ήταν τα πορίσματα αυτής της μελέτης;

2. Ποια φύσικα πρόσωπα είναι τελικά οι μέτοχοι (ή έχουν συμμετοχή) στην εταιρεία Lockwood Limited;

3. Πόσο είναι ακριβώς το ύψος του ενυπόθηκου δανείου έναντι του εν λόγω ακινήτου και πως αξιοποιήθηκαν τα κεφάλαια που λήφθηκαν από τη συγκεκριμένη δανειοδότηση;

4. Υπήρξαν (από το χρονικό διάστημα που αγοράστηκε η γη από τη εταιρεία Lockwood Limited μέχρι σήμερα) τυχόν αγορές άλλων τεμαχίων γης που είτε να εφάπτονται στο τεμάχιο που θα χτίζοταν το έργο της Ομόνοιας, είτε να βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή, και αν ναι, από ποιους έγιναν αυτές οι αγορές;

Αυτά αναφορικά με ένα από τα πολλά θέματα που ταλανίζουν το ταλαιπωρημένο σώμα της αγαπημένης μας Ομόνοιας. Θεωρώ πως απαντήσεις (και εν γένει η διαφάνεια) επί του συγκεκριμένου ζητήματος οφείλουν να δοθούν στον κόσμο της Ομόνοιας, ανεξάρτητα από το αν η γη στις Χαλεπιανές αξιοποιηθεί τελικά από το Σωματείο ή όχι.

Φιλικά,

Do Mind the Bollocks

Η άποψη σας μετράει

Στην κατηγορία Editorial δημοσιεύουμε τις δικές σας απόψεις. Στείλτε το μήνυμα σας μέσω email στο info@kifines.com